Raporti Vjetor në Kuvendin e Shqipërisë, roli i ERRU në reformën e sektorit UK

Në përmbushje të detyrimit që i ngarkon ligji dhe rekomandimeve të rezolutës, kryetari i Entit Rregullator të Ujit, Z. Ndriçim Shani raportoi sot në Kuvendin e Shqipërisë veprimtarinë dhe performancën e institucionit për vitin 2022. Duke folur për zhvillimet kryesore në sektorin e ujësjellës kanalizimeve, Z. Shani veçoi reformën e agregimit të iniciuar nga qeveria […]