Vendimi i Shoqërisë Rajonale UK Lezhë sh.a

Vendimi i Shoqërisë Rajonale UK Fier sh.a

Vendimi i Shoqërisë Rajonale UK Pogradec sh.a

Vendimi i Shoqërisë Rajonale UK Durrës sh.a  

Vendimi i Sha UK Berat – Kuçovë 

Vendimi i Sha U Bilisht

Vendimi i Sha U Bulqizë

Vendimi i Sha U Mat (Burrel)

Vendimi i Sha UK Delvinë

Vendimi i Sha UK Elbasan


Vendimi i Sha UK Ersekë


Vendimi i Sha UK Gjirokastër


Vendimi i Nd. U Gjirokastër Fshat


Vendimi i Nd. U Gjirokastër Fshat (shitje me shumice)


Vendimi i Sha U Gramsh


Vendimi i Sha U Has


Vendimi i Sha UK Himarë


Vendimi i Sha UK Korçë Qytet


Vendimi i Sha U Korçë Fshat


Vendimi i Sha U Krastë


Vendimi i Sha UK Kukës


Vendimi i Sha UK Lushnje


Vendimi i Sha UK Konispol