Publikohet Raporti i Performancës për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime 2022

Enti Rregullator i Ujit ka hartuar Raportin Vjetor të Performancës për vitin 2022, duke ofruar një pasqyrë të plotë të sektorit të ujësjellës kanalizimeve, krahasuar me vitin paraardhës.Për të 12-in vit me radhë është analizuar në detaj performanca e 58 shoqërive UK, duke nxjerrë në pah problematikat dhe rekomandimet përkatëse për përmirësimin e treguesve tekniko […]

Agregimi i sektorit, ERRU vizitë në Shoqërinë Rajonale UK Fier

Në kuadër të ecurisë së procesit të rajonalizimit të sektorit dhe problematikat që shfaqin shoqëritë tashmë të rajonalizuara, Enti Rregullator i Ujit zhvilloi një vizitë pune në Shoqërinë Rajonale UK Fier. Ajo ka një zonë mjaft të gjerë shërbimi që përfshin konsumatorët e bashkive: Fier, Patos, Roskovec dhe Mallakastër. Duke patur një bilanc financiar negativ, […]

Lushnje, ERRU asiston shoqërinë rajonale në procesin e riorganizimit

Enti Rregullator i Ujit zhvilloi sot një vizitë në Shoqërinë Rajonale Lushnje në kuadër të angazhimit për të asistuar shoqëritë e riorganizuara në arritjen e objektivave për përmirësimin e performancës së sektorit.Një grup pune, nën drejtimin e kryetarit të ERRU, Z. Ndriçim Shani takuan përfaqësuesit e Ujësjellës Kanalizime Rajoni Lushnjë , e cila në zonën […]

Rajonalizimi, ERRU vizitë në Shoqërinë Rajonale UK Berat sh.a

Sektori i ujësjellës kanalizimeve në Shqipëri është përfshirë në reformën e ndërmarrë nga qeveria qendrore, ku 58 shoqëritë UK të mëparshme rajonalizohen në 15 të tilla. Aktualisht, janë krijuar 12 shoqëri rajonale dhe brenda këtij viti pritet të krijohen edhe 3 shoqëritë e mbetura, duke plotësuar kështu arritjen e objektivit të reformës për rajonalizimin e […]

ERRU merr pjesë në seminarin rajonal mbi “Sunshine regulation”

Shoqata Evropiane e Rregullatorëve të Ujit (WAREG) në bashkëpunim me Entin Rregullator i Ujit (ERRU) dhe mbështetjen e programit TAIEX të Komisionit Evropian organizuan sot seminarin e parë rajonal për autoritetet rregullatore të Shqipërisë, Kosovës, Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut.Seminari u fokusua në dhënien e këshillave dhe udhëzimeve të duhura për përdorimin e […]

Kosovë, Asambleja e 28-të e WAREG

Afro tridhjetë përfaqësues të Shoqatës Evropiane të Rregullatorëve të Ujit (WAREG) morën pjesë sot në Asamblenë e 28-të, të organizuar nga Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit (ARRU) në Kosovë për të diskutuar çështje mbi rregullimin e ujit në Evropë dhe promovuar bashkëpunimin rajonal midis vendeve që synojnë t’i bashkohen unionit evropian. Një përfaqësi nga […]

ERRU në Konferencën e Ujit të Danubit

Me tematikën “Mënyra të reja për kapërcimin e sfidave në sektorin e ujit” nga data 31 maj deri me 2 qershor u zhvillua në Vjenë Konferenca e Danubit për Ujin 2023, ku u diskutuan alternativat për tejkalimin e sfidave me të cilat po përballen vendet në rajonin e Danubit si pasojë e pandemisë, krizës energjetike […]