ERRU në Konferencën e Ujit të Danubit

Me tematikën “Mënyra të reja për kapërcimin e sfidave në sektorin e ujit” nga data 31 maj deri me 2 qershor u zhvillua në Vjenë Konferenca e Danubit për Ujin 2023, ku u diskutuan alternativat për tejkalimin e sfidave me të cilat po përballen vendet në rajonin e Danubit si pasojë e pandemisë, krizës energjetike […]

ERRU, pjesë e projektit të WAREG “Capacity building”

Tre rregullatorët ekonomikë të ujit në vendet e Ballkanit Perëndimor, kandidate për t’u anëtarësuar në Bashkimin Evropian: Shqipëri, Maqedoni e Veriut dhe Mali i Zi u takuan sot në Bruksel në kuadër të projektit për ngritjen e kapaciteteve të stafeve rregullatore, në mbështetje të procesit të integrimit evropian. Projekti i financuar nga Nisma e Evropës […]

Raporti Vjetor në Kuvendin e Shqipërisë, roli i ERRU në reformën e sektorit UK

Në përmbushje të detyrimit që i ngarkon ligji dhe rekomandimeve të rezolutës, kryetari i Entit Rregullator të Ujit, Z. Ndriçim Shani raportoi sot në Kuvendin e Shqipërisë veprimtarinë dhe performancën e institucionit për vitin 2022. Duke folur për zhvillimet kryesore në sektorin e ujësjellës kanalizimeve, Z. Shani veçoi reformën e agregimit të iniciuar nga qeveria […]