Asambleja e 25-të e Shoqatës Evropiane të Rregullatorëve të Ujit (WAREG)

Memorandumi për Bashkëpunim, i nënshkruar në 18 maj midis katër rregullatorëve ekonomikë të ujit në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi e Maqedoni e ka çuar në një tjetër nivel marrëdhënien midis rregullatorëve të sektorit të ujit në rajon.Të mbledhur në Torino të Italisë për Asamblenë e 25 të Shoqatës Evropiane të Rregullatorëve të Ujit (WAREG), […]

ERRU në Kongresin Botëror të Ujit, Danimarkë

Ka startuar punimet Kongresi Botëror i Ujit, i organizuar nga Shoqata Ndërkombëtare e Ujit (IWA) në kryeqytetin e Danimarkes, Copenhagen, i cili do të shoqërohet në të gjitha ditët nga një ekspozitë e dedikuar inovacioneve në fushën e ujit. Ditën e sotme u organizua një tryezë e rrumbullakët me përfaqësues të rregullatorëve ekonomikë të ujit […]

Publikohet Raporti Vjetor i Performancës

Enti Rregullator i Ujit ka hartuar Raportin Vjetor të Performancës së sektorit UK, në të cilin përshkruhet dhe analizohet në mënyrë strikte zhvillimi i çdo shoqërie nga data 1 janar deri në 31 dhjetor 2021, krahasuar me vitet paraardhëse si dhe tendenca e performancës së sektorit të ujësjellës kanalizimeve në Shqipëri. Për t’u njohur më […]

UK Elbasan dëgjesë me publikun për nivelin e ri tarifor

Përfaqësues nga Enti Rregullator i Ujit (ERRU) morën pjesë në dëgjesën publike të zhvilluar sot nga Ujësjellës Kanalizime Elbasan me konsumatorët në lidhje me nivelin e ri tarifor që kjo shoqëri i ka propozuar ERRU-së. Pasi bënë një përshkrim të gjendjes së UK Elbasan, stafi administrativ i shoqërisë shpalosi objektivat për vitet e ardhshme duke […]