Koordinatori për të drejtën e informimit:

Malvina Zaja

Email: malvina.zaja@erru.al
Email: public@erru.al
Tel: 04 22 58 046

Adresa: Rr: “Viktor Eftimiu”
Nd. 1
Njësia Administrative Nr.5, 1022
TIRANË

Orari: E Hënë – E Enjte 08:00 – 16:30
           E Premte 08:00 – 14:00