Vendim nr. 38, datë 05.10.2023 “Për miratimin e përqindjes së pagesës rregullatore”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.