ERRU në seancat dëgjimore në Cërrik e Peqin

Enti Rregullator i Ujit ishte sot në Cërrik e Peqin, në dy dëgjesat e fundit të Shoqërisë Rajonale UK Elbasan mbi propozimin për nivel të ri tarifor për shërbimin e furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura. Përpara dorëzimit në ERRU të propozimit për ndryshim të tarifës së shërbimit, shoqëria ka përgatitur dhe […]

Shoqëria Rajonale UK Elbasan dëgjesë me konsumatorët e Elbasanit dhe Librazhdit

Shoqëria Rajonale UK Elbasan zhvilloi sot dy seanca dëgjimore, në Librazhd dhe Elbasan, mbi prezantimin e nivelit të ri tarifor për shërbimin e furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura, me pjesëmarrjen e Entit Rregullator të Ujit. Një përfaqësi nga Drejtoria Tekniko-Ekonomike në ERRU dëgjoi me vëmendje argumentimet e shoqërisë mbi nevojën e […]

Asambleja e 31-të e WAREG dhe Konferenca mbi Qëndrueshmërinë e Sektorit të Ujit

Kryetari i Entit Rregullator të Ujit, Z. Ndriçim Shani dhe Sekretari i Përgjithshëm, Znj. Fatime Imeraj përfaqësuan ERRU-në në dy aktivitete të organizuara nga Shoqata Evropiane e Rregullatorëve të Ujit (WAREG), Autoriteti Rregullator i Ujit në Itali dhe Instituti Universitar Evropian në Firence, Itali. Konferenca mbi qëndrueshmërinë dhe investimet në sektorin e ujit në Evropë […]

ERRU, takim pune të përbashkët me Rregullatorin e Kosovës

Enti Rregullator i Ujit (ERRU) në kuadër të bashkëpunimit me Autoritetin Rregullator të Ujit të Kosovës (ARRU) zhvilloi takimin e radhës për të diskutuar qasjet e dy rregullatorëve mbi Metodologjinë e Tarifave, Monitorimin e Performancës së Shoqërive UK dhe të Trajtimit të Ankesave të Konsumatorëve. Në fjalën hapëse, kryetari i ERRU-së, Z. Ndriçim Shani dhe […]

Takim në ERRU mbi Projektin e Modernizimit të Sektorit të Ujit, financuar nga Banka Botërore

Enti Rregullator i Ujit priti sot në një takim përfaqësues nga Banka Botërore dhe Konsulentët e huaj, të kontraktuar për të mbështetur me asistencë zbatimin e 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒊𝒕 𝑲𝒐𝒎𝒃𝒆̈𝒕𝒂𝒓 𝒕𝒆̈ 𝑴𝒐𝒅𝒆𝒓𝒏𝒊𝒛𝒊𝒎𝒊𝒕 𝒕𝒆̈ 𝑺𝒆𝒌𝒕𝒐𝒓𝒊𝒕 𝒕𝒆̈ 𝑭𝒖𝒓𝒏𝒊𝒛𝒊𝒎𝒊𝒕 𝒎𝒆 𝑼𝒋𝒆̈ 𝒅𝒉𝒆 𝑲𝒂𝒏𝒂𝒍𝒊𝒛𝒊𝒎𝒆𝒗𝒆 𝒏𝒆̈ 𝑺𝒉𝒒𝒊𝒑𝒆̈𝒓𝒊. Kryetari i ERRU, Z. Ndriçim Shani diskutoi me shefin e ekipit, Z. Sadok Hidri Hellman […]

Raporti vjetor 2023 shqyrtohet në Komisionin për Veprimtarinë Prodhuese

Në përmbushje të detyrimit ligjor dhe rezolutës me rekomandimet e Kuvendit të Shqipërisë, Enti Rregullator i Ujit prezantoi në Komisionin për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin Raportin Vjetor të aktivitetit të tij për vitin 2023, si dhe mbi performancën dhe zhvillimet kryesore në sektorin ujësjellës kanalizime. Në fjalën e mbajtur përpara deputetëve të komisionit, kryetari i […]

ERRU në Konferencën shkencore mbi Gjeoinxhinierinë e Ujërave

Enti Rregullator i Ujit u bë pjesë e Konferencës së parë Kombëtare për ujërat të organizuar nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë me temë: “Gjeoinxhinieria e Ujërave Sipërfaqësore dhe Nëntokësore në Republikën e Shqipërisë – Alternativat për ruajtjen dhe miradministrimin e tyre”. Kryetari i Entit Rregullator të Ujit, Z. Ndriçim Shani moderoi sesionin e dytë […]