Transformimi Dixhital në Sektorin e Ujësjellës Kanalizimeve

Dixhitalizimi si koncept përfaqëson adaptimet përkatëse të realizuara për të operuar një sistem ose proces me anë të përdorimit të kompjuterit dhe internetit. Në një shoqëri UK, transformimi dixhital përfshin zbatimin e instrumenteve praktike, software, hardware që mundësojnë rritjen e eficencës në menaxhimin të operimit teknik në sistemet e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve të […]

ERRU në Forumin e tretë Evropian mbi Rregullimin e Shërbimeve të Ujit

Një ekip nga Enti Rregullator i Ujit, përfaqësuar nga kreu i ERRU, Z. Ndriçim Shani morën pjesë sot në Forumin Evropian mbi Rregullimin e Shërbimeve të Ujit “Një rregullim më i mirë për neutralizimin e ndryshimeve klimatike”, nën organizimin e Shoqatës së Rregullatorëve Evropianë (#WAREG). Në fjalën hyrëse, Presidenti i WAREG, Z. Andrea Guerrini nënvizoi […]

Paris, Takimi i 21 i Rrjetit të Rregullatorëve Ekonomikë të OECD

Një grup nga Enti Rregullator i Ujit, përfaqësuar nga Anëtari i Komisionit Kombëtar Rregullator Z. Genci Gjeci mori pjesë në takimin e 21-të të Rrjetit të Rregullatorëve Ekonomikë (NER) të OECD, Paris.Në çështjen e parë për diskutim, “Qeverisja e rregullatorëve” u prezantuan rezultatet paraprake të Treguesve të GSR 2023 (Governance of Sector Regulation) që lidhen […]

Vizitë studimore në Impiantin e Bovillës

Dita e dytë e seminarit të TAIEX vijoi sot me një vizitë studimore në Impiantin e Trajtimit të Ujit në Bovillë, Tiranë. Vizita nisi pranë zyrave kryesore, për të vijuar më pas në dy laboratorët, atë kimik dhe biologjik të impiantit që menaxhohet nga shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë. Ekspertë të ujit në vend #Shqipëri, # […]

ERRU në seminarin e dytë të TAIEX

Shoqata Evropiane e Rregullatorëve të Ujit (WAREG) në bashkëpunim me Entin Rregullator të Ujit (ERRU) zhvilluan sot në Tiranë seminarin e dytë rajonal të programit TAIEX, me fokus përdorimin e Treguesve Kryesorë të Performancës në sektorin ujësjellës kanalizime në vendet e Ballkanit Perëndimor. Seminari u hap nga Z. Ndriçim Shani, kryetar i Entit Rregullator të […]

ERRU në Samitin e dytë Digjital të Ujit

Shoqata Ndërkombëtare e Ujit (IWA) organizoi në  Bilbao, Spanjë Samitin Digjital të Ujit, në të cilin morën pjesë Z. Ndriçim Shani, kryetar i Entit Rregullator të Ujit dhe Znj. Fatime Imeraj, Sekretar i Përgjithshëm. Ekspertë, studiues në fushën e ujit, kompani teknologjike dhe shërbimi UK, si dhe drejtues të sektorit nga e gjithë bota u […]