Raporti vjetor, seancë dëgjimore në Komisionin për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Në kuadër të detyrimit ligjor si dhe rekomandimeve të rezolutës së Kuvendit për t’u realizuar gjatë vitit 2022, Enti Rregullator i Ujit (ERRU) raportoi në Komisionin për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin mbi aktivitetin dhe performancën e sektorit të ujit në Shqipëri gjatë vitit që shkoi. ERRU u përfaqësua në seancë dëgjimore nga kryetari Z.Ndriçim […]

ERRU në Asamblenë e 27-të të WAREG

Mbi 50 përfaqësues të lartë të rregullatorëve evropianë të ujit, përfshirë Shqipërinë, u mblodhën në Lisbonë përgjatë datave 7-8 mars në Asamblenë e 27-të të Shoqatës Europiane të Rregullatorëve të Ujit (WAREG). Si anëtare me të drejta të plota, ERRU, e përfaqësuar nga kryetari, Z.Ndriçim Shani dhe komisioneri Z.Namik Simixhiu bashkë me anëtarët e tjerë […]

Bruksel, takim bilateral për Kapitullin 28 “Mbrojtja e konsumatorit dhe shëndetit publik”

Grupi Ndërinstitucional i Punës për Integrimin Evropian (GNPIE) ku bëjnë pjesë edhe përfaqësues nga Enti Rregullator i Ujit zhvilluan sot në Bruksel takimin bilateral mbi kapitullin 28 “Mbrojtja e konsumatorit dhe shëndetit publik”. Delegacioni i ERRU, i përbërë nga Fatime Imeraj, Sekretar i Përgjithshëm dhe Fjola Beqiri, specialiste për Mbrojtjen e Konsumatorit prezantuan veprimtarinë e […]