ERRU prezanton Raportin Vjetor 2021 në Komisionin Për Veprintarinë Prodhuese

Në përmbushje të detyrimit që e ngarkon ligji, si dhe rekomandimeve të rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë, Enti Rregullator i Ujit prezantoi në Komisionin për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin veprimtarinë e institucionit dhe perfomancën e sektorit të ujësjellës kanalizimeve për vitin 2021.Në dëgjesën që zgjati rreth dy orë, kryetari i ERRU, Z.Ndriçim Shani parashtroi […]

Metodologjia e re nuk parajmëron rritjen e çmimit të ujit

Metodologjia e re nuk paralajmëron rritjen e çmimit të ujit!Në lidhje me artikullin e botuar dje më datë 27.01.2022 në Revistën Monitor me titull “Tarifat e reja të ujit, ERRU miraton metodologjinë e re, paralajmërohet rritje e çmimit”, sqarojmë:Artikulli i është referuar parathënies së metodologjisë, në të cilën shpjegohen arsyet e rishikimit të metodologjisë ekzistuese […]

Performanca e UK Roskovec, kreu i ERRU. Z.Shani takim me Kryetaren e Bashkisë

Një ekip pune i udhëhequr nga kreu i ERRU, z.Ndriçim Shani u takua me Kryetaren e Bashkisë së Roskovecit, zj. Majlinda Bufi dhe drejtorin e UK, z. Isa Hoxha.ERRU vë në dukje se kjo shoqëri ka përmirësuar dukshëm performancën e saj financiare, duke mbuluar tërësisht kostot e operim-mirëmbajtjes së aktivitetit. Gjatë analizimit të indikatorëve kryesorë […]