Konferenca dhe Ekspozita e 11 e Përbashkët Ballkanike

Përmbylli punimet Konferenca dhe Ekspozita e 11-të e Përbashkët Ballkanike “Të përshpejtojmë ndryshimin: Drejt Shërbimeve të Sigurta, të Besueshme dhe të Qëndrueshme”, nën organizimin e shoqatave ujësjellës kanalizimeve në Shqipëri e Kosovë, SHUKALB & SHUKOS dhe praninë e vendim marrësve të nivelit të lartë dhe ekspertë të shumtë në fushën e ujit. Për tri ditë […]

ERRU nënshkruan dy marrëveshje me AKUK

Enti Rregullator i Ujit nënshkroi sot me Agjencinë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve dy marrëveshje bashkëpunimi me rëndësi për rregullimin e sektorit të ujit. Kryetari i ERRU, Z. Ndriçim Shani së bashku me drejtorin e AKUK, Z. Klevis Jahaj firmosën Marrëveshjen e Bashkëpunimit “Mbi raportimin e të dhënave të shoqërive UK pranë sistemit të integruar të […]

Komisioneri për të Drejtën e Informimit vizitë në ERRU

Në kuadër të projektit “Transparenca pro aktive e institucioneve të pavarura”, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Z. Besnik Dervishi bashkë me një ekip nga stafi i institucionit zhvilloi sot një vizitë në ambientet e Entit Rregullator të Ujit, përzgjedhur si një ndër institucionet e pavarura me një praktikë […]

Vizitë studimore në shoqërinë UK Shkup

Dita e dytë e “KEP Project” vijoi sot me një vizitë studimore në Shoqërinë Ujësjellës Kanalizime në Shkup.Një ekip nga rregullatori i Ujit në Shqipëri (ERRU), nga Kosova (ARRU) , Maqedonia e Veriut (ERC) e Mali i Zi (REGAGEN) panë nga afër ambientet e kësaj ndërmarrje, shërbimet e ofruara që nga monitorimi i cilësisë së […]

Objektivat e KPI të lidhura me vendosjen e tarifave dhe përballueshmërinë

Rregullatorët Ekonomikë të Ujit në Ballkanin Perëndimor, Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut zhvilluan sot seminarin e dytë teknik të “KEP Project”, ku ekspertë të ftuar ndanë njohuri mbi legjislacionin e BE për ujërat, Treguesit Kryesorë të Performancës (TKP) si dhe të dhëna e njohuri të thelluara mbi metodologjitë e caktimit të tarifave.Në […]