Vendim nr.56, datë 27.12.2023 “Për licencimin e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Shkodër Sh.a.”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.