Vendim nr.57, datë 27.12.2023 “Për një ndryshim në vendimin e Komisionit Kombëtar Rregullator Nr. 3, datë 30.01.2023 ‘Për licencimin e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Kukës.’”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.