Vendim nr.7, datë 06.03.2024 “Për miratimin e tarifave të shërbimit të Furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura për Shoqërinë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lezhë Sh.a”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.