Vendim Nr.5, datë 06.03.2024 “Për një ndryshim në vendimin e Komisionit Kombëtar Rregullator Nr. 56, datë 27.12.2023 ‘Për licencimin e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Shkodër’”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.