Vendim i KKRR “Për një ndryshim në vendimin ‘Për miratimin e rregullores për zhvillimin e seancës dëgjimore me publikun në procesin e miratimit të tarifave'”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.