Vendim Nr. 24 “Për licencimin e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër Sh.a”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.