Vendim Nr.32 “Për një ndryshim në vendimin e KKRR Nr. 28, datë 23.06.2023 Për ‘Shtyrje afati të Aplikimit nga shoqëritë Ujësjellës-Kanalizime për tarifa të ujit të pijshëm dhe ujërave të ndotura për vitin 2023’”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.