Vendim Nr. 28, Për “Shtyrje afati të aplikimit nga Shoqëritë Ujësjellës-Kanalizime për tarifa të ujit të pijshëm dhe ujërave të ndotura për vitin 2023”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.