Vendim nr. 14, datë 16.05.2024 “Për disa ndryshime në vendimin e Komisionit Kombëtar Rregullator nr. 6, datë 22.02.2023 ‘Për licencimin e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës’”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.