Vendim nr. 15, datë 16.05.2024 Për “Miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura për Shoqërinë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës. Sh.a”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.