ERRU në Kongresin Botëror të Ujit, Danimarkë

Ka startuar punimet Kongresi Botëror i Ujit, i organizuar nga Shoqata Ndërkombëtare e Ujit (IWA) në kryeqytetin e Danimarkes, Copenhagen, i cili do të shoqërohet në të gjitha ditët nga një ekspozitë e dedikuar inovacioneve në fushën e ujit. Ditën e sotme u organizua një tryezë e rrumbullakët me përfaqësues të rregullatorëve ekonomikë të ujit […]

Publikohet Raporti Vjetor i Performancës

Enti Rregullator i Ujit ka hartuar Raportin Vjetor të Performancës së sektorit UK, në të cilin përshkruhet dhe analizohet në mënyrë strikte zhvillimi i çdo shoqërie nga data 1 janar deri në 31 dhjetor 2021, krahasuar me vitet paraardhëse si dhe tendenca e performancës së sektorit të ujësjellës kanalizimeve në Shqipëri. Për t’u njohur më […]

UK Elbasan dëgjesë me publikun për nivelin e ri tarifor

Përfaqësues nga Enti Rregullator i Ujit (ERRU) morën pjesë në dëgjesën publike të zhvilluar sot nga Ujësjellës Kanalizime Elbasan me konsumatorët në lidhje me nivelin e ri tarifor që kjo shoqëri i ka propozuar ERRU-së. Pasi bënë një përshkrim të gjendjes së UK Elbasan, stafi administrativ i shoqërisë shpalosi objektivat për vitet e ardhshme duke […]

Përballueshmëria e tarifave, z.Shani në seminarin e UNECE

Kryetari i Entit Rregullator të Ujit, Z.Ndriçim Shani u bë pjesë e seminarit të organizuar nga Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Evropën (UNECE) mbi aksesin e konsumatorëve në shërbimet e ujësjellës kanalizimeve. I ftuar për të referuar në sesionin e tretë të seminarit, fokusuar në praktikat e mira mbi përballueshmërinë e tarifave të […]

Monitorimet, ERRU viziton tre shoqëri UK

Pjesë shumë e rëndësishme e punës së Entit Rregullator të Ujit për këtë vit është monitorimi i performancës së shoqërive në terren. Së pari, për t’u siguruar që të dhënat e raportuara pranë ERRU-së janë të sakta dhe së dyti, për të asistuar punonjësit në plotësimin e Formularit të Databazës. Këto ishin arsyet që një […]

Metodologjia e re e tarifave, ERRU seminar në Vlorë

Enti Rregullator i Ujit përmbylli javën e kaluar ciklin e seminareve të prezantimit të Metodologjisë së re të Tarifave për të 58 shoqëritë e ujësjellës kanalizimeve në vend. Pas Tiranës, Korçës e Lezhës, kryetari i ERRU, z.Ndriçim Shani, i shoqëruar nga stafi i Sektorit Ekonomik dhe të Tarifave ishin në Vlorë për të prezantuar dhe […]

ERRU mbledh Rregullatorët Ekonomikë në Ballkanin Perëndimor, firmosin Memorandum Bashkëpunimi

Katër Rregullatorë Ekonomikë të sektorit të ujërave në Ballkanin Perëndimor nënshkruan  në 18 maj Memorandumin e parë të Bashkëpunimit, përmes të cilit adresohen sfidat e përbashkëta në fushën e ujësjellës kanalizimeve, avancimin në përafrimin e legjislacionit të BE-së për ujërat dhe vendosjen e themeleve për një program bashkëpunimi rajonal. Në një ceremoni të organizuar nga […]

ERRU në UK Vau i Dejës për saktësinë e të dhënave

Besueshmëria dhe saktësia e të dhënave tekniko-ekonomike që raportojnë shoqëritë UK është ende një sfidë për Entin Rregullator të Ujit(ERRU), pasi jo rrallë konstatohet që ato nuk përputhen me ato reale, gjë e cila mund të çojë drejt konkluzioneve të gabuara gjatë analizës dhe vlerësimit të performancës që u bëhet shoqërive. Një prej tyre është […]

Kryetari i ERRU në Asamblenë e 24 të WAREG

Shoqata Europiane e Rregullatorëve të Ujit (WAREG) zhvilloi javën e kaluar punimet e Asamblesë e Përgjithshme, në të cilën morën pjesë kryetari i Entit Rregullator të Ujit (ERRU) njëherësh zv.president i WAREG, z.Ndriçim Shani si dhe komisionerja znj.Fatime Imeraj. Seminari dy ditor nisi me mbledhjen e Bordit e më pas atë të Asamblesë së Përgjithshme […]