ERRU në Forumin e tretë Evropian mbi Rregullimin e Shërbimeve të Ujit

Një ekip nga Enti Rregullator i Ujit, përfaqësuar nga kreu i ERRU, Z. Ndriçim Shani morën pjesë sot në Forumin Evropian mbi Rregullimin e Shërbimeve të Ujit “Një rregullim më i mirë për neutralizimin e ndryshimeve klimatike”, nën organizimin e Shoqatës së Rregullatorëve Evropianë (#WAREG). Në fjalën hyrëse, Presidenti i WAREG, Z. Andrea Guerrini nënvizoi […]

Paris, Takimi i 21 i Rrjetit të Rregullatorëve Ekonomikë të OECD

Një grup nga Enti Rregullator i Ujit, përfaqësuar nga Anëtari i Komisionit Kombëtar Rregullator Z. Genci Gjeci mori pjesë në takimin e 21-të të Rrjetit të Rregullatorëve Ekonomikë (NER) të OECD, Paris.Në çështjen e parë për diskutim, “Qeverisja e rregullatorëve” u prezantuan rezultatet paraprake të Treguesve të GSR 2023 (Governance of Sector Regulation) që lidhen […]

Vizitë studimore në Impiantin e Bovillës

Dita e dytë e seminarit të TAIEX vijoi sot me një vizitë studimore në Impiantin e Trajtimit të Ujit në Bovillë, Tiranë. Vizita nisi pranë zyrave kryesore, për të vijuar më pas në dy laboratorët, atë kimik dhe biologjik të impiantit që menaxhohet nga shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë. Ekspertë të ujit në vend #Shqipëri, # […]

ERRU në seminarin e dytë të TAIEX

Shoqata Evropiane e Rregullatorëve të Ujit (WAREG) në bashkëpunim me Entin Rregullator të Ujit (ERRU) zhvilluan sot në Tiranë seminarin e dytë rajonal të programit TAIEX, me fokus përdorimin e Treguesve Kryesorë të Performancës në sektorin ujësjellës kanalizime në vendet e Ballkanit Perëndimor. Seminari u hap nga Z. Ndriçim Shani, kryetar i Entit Rregullator të […]

ERRU në Samitin e dytë Digjital të Ujit

Shoqata Ndërkombëtare e Ujit (IWA) organizoi në  Bilbao, Spanjë Samitin Digjital të Ujit, në të cilin morën pjesë Z. Ndriçim Shani, kryetar i Entit Rregullator të Ujit dhe Znj. Fatime Imeraj, Sekretar i Përgjithshëm. Ekspertë, studiues në fushën e ujit, kompani teknologjike dhe shërbimi UK, si dhe drejtues të sektorit nga e gjithë bota u […]

Konferenca dhe Ekspozita e 11 e Përbashkët Ballkanike

Përmbylli punimet Konferenca dhe Ekspozita e 11-të e Përbashkët Ballkanike “Të përshpejtojmë ndryshimin: Drejt Shërbimeve të Sigurta, të Besueshme dhe të Qëndrueshme”, nën organizimin e shoqatave ujësjellës kanalizimeve në Shqipëri e Kosovë, SHUKALB & SHUKOS dhe praninë e vendim marrësve të nivelit të lartë dhe ekspertë të shumtë në fushën e ujit. Për tri ditë […]

ERRU nënshkruan dy marrëveshje me AKUK

Enti Rregullator i Ujit nënshkroi sot me Agjencinë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve dy marrëveshje bashkëpunimi me rëndësi për rregullimin e sektorit të ujit. Kryetari i ERRU, Z. Ndriçim Shani së bashku me drejtorin e AKUK, Z. Klevis Jahaj firmosën Marrëveshjen e Bashkëpunimit “Mbi raportimin e të dhënave të shoqërive UK pranë sistemit të integruar të […]

Komisioneri për të Drejtën e Informimit vizitë në ERRU

Në kuadër të projektit “Transparenca pro aktive e institucioneve të pavarura”, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Z. Besnik Dervishi bashkë me një ekip nga stafi i institucionit zhvilloi sot një vizitë në ambientet e Entit Rregullator të Ujit, përzgjedhur si një ndër institucionet e pavarura me një praktikë […]