Objektivat e KPI të lidhura me vendosjen e tarifave dhe përballueshmërinë

Rregullatorët Ekonomikë të Ujit në Ballkanin Perëndimor, Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut zhvilluan sot seminarin e dytë teknik të “KEP Project”, ku ekspertë të ftuar ndanë njohuri mbi legjislacionin e BE për ujërat, Treguesit Kryesorë të Performancës (TKP) si dhe të dhëna e njohuri të thelluara mbi metodologjitë e caktimit të tarifave.Në […]

ERRU, takim dypalësh me Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Në kuadër të monitorimit të punës në institucionet e pavarura që raportojnë pranë Kuvendit të Shqipërisë, Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin zhvilloi sot një takim pune në ambientet e Entit Rregullator të Ujit (ERRU) me qëllim informimin dhe diskutimin mbi stadin aktual të përmbushjes së detyrave ligjore dhe rekomandimeve të dhëna në rezolutën […]

Shoqëria Rajonale UK Fier, dëgjesë me konsumatorët

Në datat 27 dhe 28 shtator, Shoqëria Rajonale UK Fier zhvilloi seancat dëgjimore për ndryshim të tarifës së shërbimit të ujësjellës kanalizimeve në zonën e saj rajonale të shërbimit me banorët e Fierit, Mallakastrës e Roskovecit, seanca të cilat e ndoqën nga afër përfaqësues nga një ekip përfaqësues i Entit Rregullator të Ujit. Administratori i […]

Ndryshimi i tarifave, ERRU në seancën dëgjimore të Shoqërisë Rajonale UK Lezhë

Shoqëria Rajonale UK Lezhë zhvilloi sot tre seanca dëgjimore me qytetarët e Mirditës, Laçit e Lezhës, që përfshihen në zonën e shërbimit të saj. Këto seanca dëgjimore i paraprijnë propozimit që Shoqëria Rajonale UK Lezhë do të dorëzojë pranë ERRU-së për miratim të ndryshimit të tarifës së shërbimit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve. Përfaqësues […]

ERRU në seancën dëgjimore në Kavajë e Rrogozhinë

Përfaqësues nga Enti Rregullator i Ujit morën pjesë sot në dy dëgjesa të tjera publike të organizuara nga Shoqëria Rajonale UK Durrës, përkatësisht në Kavajë e Rrogozhinë.Përpara dorëzimit në ERRU të propozimit për ndryshim të tarifës së shërbimit UK, shoqëria ka përgatitur dhe prezantoi sot materialin me situatën aktuale të shërbimeve të ujësjellës kanalizimeve, si […]

Shoqëria Rajonale UK Durrës, dëgjesë me konsumatorët për ndryshim tarife

Ditën e sotme, Shoqëria Rajonale UK Durrës zhvilloi seancë dëgjimore për ndryshim të tarifës së shërbimit me konsumatorët e dy qyteteve në zonën e saj të shërbimit: Durrës dhe Shijak.Enti Rregullator i Ujit, përmes përfaqësuesve të saj, ndoqi të dy seancat dëgjimore të organizuara nga shoqëria, ku fillimisht bënë një përshkrim të gjendjes së shërbimeve […]

Krujë, ERRU në seancën dëgjimore për ndryshim të nivelit tarifor

Përfaqësues nga Enti Rregullator i Ujit ishin sot në Krujë, të ftuar në seancën dëgjimore për ndryshimin e nivelit të tarifave që Shoqëria Rajonale UK Durrës sh.a ka propozuar për të gjitha qytetet pjesë të saj.Në dëgjesë ishin të pranishëm, përpos ERRU, një përfaqësi nga @ujesjelles_kanalizime_durres si dhe qytetarë të Krujës, Fushë Krujës e të […]

ERRU në Asamblenë e 29-të të WAREG

U zhvillua sot Asambleja e Përgjithshme e 29-të e Shoqatës së Rregullatorëve Evropianë, nën organizimin e Rregullatorit Malazez për Ujin dhe Energjinë (REGAGEN). Në asamble morën pjesë përfaqësues nga rregullatorë të 29 vendeve evropiane, përfshirë Entin Rregullator të Ujit në Shqipëri (ERRU), për të diskutuar mbi zhvillimet më të fundit të sektorit të ujit. Asambleja […]