Shoqëria Rajonale UK Korçë mbyll ciklin e dëgjesave publike

Me seancat dëgjimore të mbajtura sot në Korçë e Kolonjë, Shoqëria Rajonale UK Korçë mbylli ciklin e dëgjesave me konsumatorët mbi propozimin për ndryshim të nivelit tarifor që pritet të dorëzojë së shpejti pranë Entit Rregullator i Ujit. Një përfaqësi nga Drejtoria Tekniko-Ekonomike në ERRU morën pjesë në seancat dëgjimore të zhvilluara me praninë e […]

Ndryshimi i nivelit tarifor, Shoqëria Rajonale UK Berat dëgjesë me konsumatorët

Shoqëria Rajonale UK Berat zhvilloi në datat 24 dhe 25 qershor seancat dëgjimore me publikun mbi propozimin për ndryshim të nivelit tarifor në pesë bashkitë që mbulon me shërbim ujësjellës kanalizime: Skrapar, Polican, Berat, Kuçovë dhe Dimal. Enti Rregullator i Ujit, përmes përfaqësuesve: Znj. Adriana Dema, specialiste pranë Sektorit Teknik dhe Licencave dhe Znj. Etilda […]

ERRU në Asamblenë e 32-të të WAREG

Shoqata Evropiane e Rregullatorëve të Ujit (WAREG) zhvilloi sot në Shkup mbledhjen e 32-të të Asamblesë, të dytën për këtë vit, e cila përkon me dhjetë vjetorin e themelimit të saj. Enti Rregullator i Ujit mori pjesë me një përfaqësi të kryesuar nga Z.Ndriçim Shani, kryetar i ERRU. Punimet e asamblesë u hapën me kërkesën […]

Kuvendi i Shqipërisë miraton Rezolutën mbi vlerësimin e veprimtarisë së ERRU për 2023

Në seancën e datës 06.06.2024, Kuvendi i Shqipërisë miratoi Projektrezolutën mbi Raportin Vjetor të veprimtarisë së Entit Rregullator të Ujit (ERRU) për vitin 2023.  Kuvendi i Shqipërisë vlerëson punën e ERRU në kuadër të reformimit të sektorit UK, licencimin e   shoqërive të reja rajonale, nënshkrimin e dy marrëveshjeve të bashkëpunimit me Agjencinë Kombëtare të Ujësjellës […]

ERRU në Konferencën dhe Forumin e Ujit të Danubit

Një përfaqësi e lartë nga Enti Rregullator i Ujit, kryesuar nga kreu i ERRU, Z. Ndriçim Shani morën pjesë në Konferencën dhe Forumin Vjetor të Ujit të Danubit që u zhvillua në Brasov të Rumanisë, në datat 28-30 maj. Gjatë punimeve të Konferencës, delegacione nga rregullatorët e vendeve që janë pjesë e Rajonit të Danubit […]

ERRU në seancat dëgjimore në Cërrik e Peqin

Enti Rregullator i Ujit ishte sot në Cërrik e Peqin, në dy dëgjesat e fundit të Shoqërisë Rajonale UK Elbasan mbi propozimin për nivel të ri tarifor për shërbimin e furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura. Përpara dorëzimit në ERRU të propozimit për ndryshim të tarifës së shërbimit, shoqëria ka përgatitur dhe […]