Vendimi i Shoqërisë Rajonale Lezhë sh.a
Vendimi i Shoqërisë Rajonale Kukës sh.a
Vendimi i Shoqërisë Rajonale Korçë sh.a
Vendimi i Shoqërisë Rajonale Durrës sh.a
Vendimi i Shoqërisë Rajonale Gjirokastër sh.a
Vendimi i Shoqërisë Rajonale Berat sh.a
Vendimi i Shoqërisë Rajonale Fier sh.a
Vendimi i Shoqërisë Rajonale Lushnje sh.a
Decision Sha UK Belsh
Decision Sha UK Bulqizë
Decision Sha UK Cërrik
Decision Sha UK Delvinë
Decision Sha UK Dibër
Decision Sha UK Elbasan
Decision Sha UK Finiq
Decision Sha UK Fushë Arrëz
Decision Sha U Gramsh