Vendim nr. 432 “Për miratimin e licencës për furnizimin me ujë dhe kanalizime për shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Tepelenë sh.a.”

Klikoni here për të parë dokumentin.