Vendim nr. 432 “Për miratimin e licencës për furnizimin me ujë dhe kanalizime për shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Tepelenë sh.a.”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.