Vendim Nr.19 “Për një ndryshim në pikën 2, gërma B të vendimit të komisionit kombëtar rregullator Nr. 160, Datë 30.12.2020 ‘Për licencimin e Sh.a Ujësjellës Kanalizime Malësi e Madhe'”

Klikoni here për të parë dokumentin.