Vendim Nr.18 “Për licencimin e shoqërisë rajonale Ujësjellës Kanalizime Pogradec Sh.a.”

Klikoni here për të parë dokumentin.