Vendim Nr.17 “Për licencimin e shoqërisë rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë Sh.a.”

Klikoni here për të parë dokumentin.