Vendim Nr.6 “Për licencimin e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.a.”

Klikoni here për të parë dokumentin.