ERRU, agreement with the Hungarian Regulator for Water, Sewerage and Energy Services

Another European regulatory institution for water is added to the list of collaborators of the Water Regulatory Entity (ERRU).
Në 24 nëntor, kryetari i ERRU, z. Ndriçim Shani nënshkroi një Marrëveshje Bashkëpunimi me Znj. Szilvia Szaloki, Zv. Presidente e Rregullatorit Hungarez për Shërbimet e Ujit, Kanalizimeve dhe Energjinë (MEKH).
Qëllimi i kësaj marrëveshje është krijimi i një infrastrukture praktike bashkëpunimi midis dy autoriteteve përmes transferimit të njohurive e përvojave më të mira që kanë synim përmirësimin e sektorit të ujësjellës kanalizimeve në të dy vendet.
More specifically, ERRU and MEKH agreed to exchange information, organize workshops and study visits with representatives from the relevant staff, as well as publications of common interest, with a special emphasis on the bilateral experiences of UK service fee processes, licensing of companies, sector aggregation and others.