Vendim nr. 379 “Për miratimin e licencës për furnizimin me ujë dhe kanalizime për shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Kurbin sh.a.”

Klikoni here për të parë dokumentin.