Vendim nr. 279 “Për miratimin e licencës për furnizimin me ujë dhe kanalizime për shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Konispol sh.a.”

Klikoni here për të parë dokumentin.