Vendim nr. 431 “Për miratimin e licencës për furnizimin me ujë dhe kanalizime për shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Shkodër sh.a.”

Klikoni here për të parë dokumentin.