Vendim nr. 430 “Për miratimin e licencës për furnizimin me ujë dhe kanalizime për shoqërinë Ujësjellës Kanalizime Cërrik sh.a.”

Klikoni here për të parë dokumentin.