Të dhënat mbi detyrimet e pagesës rregullatore do të publikohen së shpejti ,sapo të zhbllokohen llogaritë e shoqërive UK për shkak të detyrimeve të energjisë elektrike dhe nxjerrjes së akteve normative përkatëse.