Vendim nr. 13, datë 18.04.2024“Për miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura për Shoqërinë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier. Sh.a”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.