Vendim i KKRR për një shtesë në Vendimin Nr. 420

Klikoni këtu për të parë dokumentin.

Për vendime të tjera të Komisionit Kombëtar Rregullator në lidhje me licencat dhe tarifat e shërbimit të operatorëve klikoni këtu.