Vendim Nr.16 “Për licencimin e shoqërisë rajonale Ujësjellës Kanalizime Elbasan Sh.a.”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.