Vendim Nr.13, Për një ndryshim në vendimin e Komisionit Kombëtar Rregullator Nr. 431, datë 11.11.2021 “Për licencimin e Sh.a Ujësjellës Kanalizime Shkodër ”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.