Vendim Nr.12 “Për licencimin e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Lushnje Sh.a”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.