Vendim Nr.11 “Për licencimin e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Berat Sh.a.”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.