Vendim Nr.10 “Për licencimin e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Fier Sh.a.”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.