Vendim Nr.7 “Për licencimin e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër Sh.a.”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.