Vendim Nr.5 “Për licencimin e Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Tiranë Sh.a.”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.