Vendim nr. 3, “Për licencimin e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Kukës Sh.a”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.