Vendim Nr. 578, “Për licencimin e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë Sh.a.”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.