Vendim nr. 576 “Për miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të ndotura për shoqërinë ujësjellës kanalizime Elbasan sh.a.”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.