Vendim nr. 483 “Për një ndryshim në vendimin Nr. 518, Datë 21/12/2021, Për licencimin e Sha Ujësjellës Kanalizime Berat – Kuçovë”

Klikoni këtu për të parë dokumentin.